No comments yet

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 4.2.2018)

Mesiac Január bol pre naše saleziánske dielo prípravou na sviatok nášho patróna don Bosca.
Okrem deviatníka ku sviatku don Bosca, sme oslávili tento sviatok aj vydareným farským plesom a najmä
nádherným divadlom k don Boscovi pod názvom „Bartolomej“ – príbeh prvého chlapca, s ktorým
sa don Bosco stretol v Turíne. Ak ste ešte nestihli vidieť toto krásne divadlo, máte ešte možnosť
budúcu nedeľu (11. februára) o 16.00 a o 19.00 (je ešte zopár listkov na predstavenie o 19.00).
Okrem toho naši divadelníci ho predstavia aj základnej škole Vrútockej v piatok o 10.00.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do divadla: je to veľmi pekný okamih, kde sa spájajú všetky
zložky nášho diela.

Čím bude žiť naše saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci?


Rodinné centrum Mamy Margity naplno rozbehlo lekáreň a ambulancie. Tento týžden pribudla
nová ambulancia detskej lekárky.


Futbalový klub Domino sa pripravuje na jarnú časť súťaže:
tento mesiac sa chystá aj zimné sústredenie trénerov.


Oratórium a mládežnícke stredisko
organizuje budúci víkend lyžovačku pre animátorov. Do pozornosti dávame aj jarný prímestský
tábor od 5.-7.marca 2018. Prihlasovací formulár nájdete na našej webovej stránke.


V pôstnom období sa zapojíme do zbierky Tehlička pre deti ulice v Keni, Južnom Sudáne, Azerbajdžane a
Angole. Na zbierku bude vyhradené pevná pokladnička pri farskej kancelári alebo budete môcť
prispieť aj formou obetného daru pri detských a mládežníckych sv. omšiach.
S našou farnosťou sa pripravujeme na pôstne obodbie: popolcová streda je 14. februára (sv.
omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 s obradom značenia popolom).

– Počas pôstu vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorá bude v kostole vždy v piatok
a v nedeľu pred večernou sv. omšou a dva krát aj v Marianke (na prvú a piatu pôstnu
nedeľu).
– Od 12. – 18.2. je národný týždeň manželstva: v našej farnosti v útorok 13.2. bude o 18.00
sv. omša pre manželov, počas ktorej si obnovia manželské sľuby a bude aj požehnanie
tehotných mamičiek.
– Vo štvrtok 15.2. začína príprava birmovancov: prvé stretnutie pre birmovancov a ich rodičov
bude o 19.00 v kostole
– Mama-omša bude tento mesiac 8. a 22. februára vždy o 9.30 v kostole.
– Duchovná obnova rodín bude v sobotu 17.2. a farská káva v nedeľu 18.2.
– V sobotu 24.2. bude duchovná obnova pre mladých a poobede bude stretnutie
prvopríjimajúcich.
– V nedeľu 25.2. nás opäť čakajú naše Tváre Trnávky.
– Počas jarných prázdnin bude aj tradičná lyžovačka rodín na Orave.
– Nezabudnite na edíciu Viera do vrecka: nájdete ju vzdadu v kostole na stolíku.

Tento mesiac začíname aj malú kampaň: „Máš 2 – 3 možnosti darovať 2% – 3%“. Aj tento rok
máte možnosť poukázať časť vašich daní na naše občianske združenia Domka, Domino
a Margarétka
. Stačí na to málo a aj Vaše málo môže urobiť veľmi veľa. Všetky informácie nájdete
v letáku ako aj na webovej stránke.
Už teraz srdečná vďaka za vašu ochotu!

Nakoniec iba toľko – podporte naše dielo: modlitbou, sympatiou, záujmom… bez vás a vašej
podpory vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.

Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým
Tibor Reimer, direktor

Post a comment

You must be logged in to post a comment.