No comments yet

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 7.10.2018)

Posledné týždne sme spolu zažili krásnu udalosť otvorenia Saleziánskeho diela na Trnávke.
Vďaka všetkým, ktorí sa čímkoľvek zapojili do prípravy a realizácie tejto akcie. Včera sme sa „lúčili s našou sálou pod kostolom“. Mesiac október a november teda budú patriť prerábke sály: jedná sa o novú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, nové svetlá a ozvučenie ako aj o úpravu stien
a malovky. Ak máte chuť sa zabojiť aj brigádnicky, miesta a prace je dosť.

Tento týždeň v mládežníckom stredisku prebehla aj zaujímavá diskusia mladých o komunálnych
volieb. Všimol som si, že medzi osobami, ktorí kandidujú do miestneho zastupiteľstva za rôzne
strany, združenia a hnutia, je vyše 15 kandidátov, ktorí majú do činenia so saleziánskym dielom
na Trnávke (rodičia futbalistov, mladí, ktorí chodili do nášho strediska, alebo dospelí, ktorí sú
súčasťou farského spoločenstva). Je to vždy výborná príležitosť pôsobiť aj ako kompetentní a
spravodliví zástupcovia občanov.

Ako sme už avizovali, tento mesiac s právoplatnosťou stavebného povolenia začíname aj
výstavbou nového futbalového ihriska veľa kostola v areáli Pavlovičovej. Aj tieto práce by sme
chceli ukončiť v decembri 2018. Aj tu, ak máte chuť sa zabojiť brigádnicky alebo aj odborne, nech
sa páči.


Čím bude žiť naše saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci?

MC Margarétka pozýva rodičov s deťmi do svojich priestorov vždy v utorok až štvrtok dopoludnia.
Ponúka tiež rôzne kurzy a krúžky, ktoré bežia popoludní a na ktoré sa dá ešte prihlásiť. Do
pozornosti tiež dáva katechézy dobrého pastiera pre deti. Podrobnosti nájdete na
stránke  mcmargaretka.sk
Pripomíname, že v dvojtýždennom intervale je v našom kostole aj sv. omša pre rodičov s malými
deťmi. Vždy vo štvrtok o 10.00. Cez sv. omšu, alebo po nej sa môžu rodičia aj vyspovedať.
Najbližšia „mama omša“ bude 18.10. Ďakujeme našej škôlke a materskému centru za animáciu
týchto sv. omší.

Family Garden rozbehlo ďalší kurz kresťanského koučingu. Tieto pravidelné kurzy môžu absolvovať záujemcovia z celého Slovenska. Family Garden je tu samozrejme aj pre našu farnosť, najmä ak potrebujete sprevádzanie a pomoc v manželskom vzťahu. Kontakt nájdete na stránke
Family Garden.

V rámci oratória a mládežníckeho strediska, aj keď sa sála prerába, stretká sa naplno rozbehli.
V ponuke sú stretká od štvrtákov na ZŠ až po pracujúcich. Ich rozpis je na nástenke a aj
na trnavka.sk. V mesiaci október začínajú aj kurzy pre našich animátorov. Pre začínajúcich – tzv
MIMONOV a aj pre starších – Stredisková škola animácie. Ak niekto cíti v sebe animátorské srdce,
stále sa dá pridať – kontaktujte Janka alebo Mareka. Už sú k dispozícii prihlášky na prípravu
birmovancov (na stolíku aj na stránke).

* 13.októbra. bude prvá duchovná obnova pre dospelých, najmä rodičov 

* 20. októbra začíname prípravu prvoprijímajúcich prvým stretkom

* 21. októbra, v nedeľu poobede budeme organizovať Šarkaniádu s oratkom na sídlisku
Náš futbalový klub SDM Domino vytvorilo videjko pre rodičov našich futbalistov: „Rodičia,
športujte s detmi o dušu“: https://www.youtube.com/watch?v=kJ1I67e4_tQ. Futbal je prostriedok.
Chceme aby vyrastali šťastné a vyzreté osobnosti. Deti sa potrebujú tešiť, zažiť radosť z hry.
Túžia po podpore rodičov na tribúne. Chcu aby sa prišli pozrieť a pozitvíne ich podporili. Nie je to tak vždy. Keď rodič bude ténerom kto bude rodičom? Ako to vnímajú deti sa môžete dozvedieť z
nášho videa. Zostante IBA rodičmi. 

Ohľadom farnosti, dávam do pozornosti tieto oznamy:
* V stredu 10. 10. od 7.00 do 17.45 hod. bude v kostole výročná farská poklona Oltárnej
sviatosti.

* Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý
sa modlíme denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby
ruženca budú animovať rôzne skupiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby sa
zapísali na papier pri časopisoch.

* Slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej
omši. Sväté omše budú o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod. Pobožnosť za duše v očistci
bude v Martinskom cintoríne pri hlavnom kríži o 16.00 hod.

* Vincentská rodina organizuje zbierku Boj proti hladu. Zapojiť sa môžete kúpou
medovníkového srdiečka pred kostolom. Viac info na nástenke.

* Tento týždeň začínajú katechézy pre novú skupinu dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť
birmovania, sv.prijímanie alebo aj krst. Stretnutia budú v utorky o 19.15 na fare. Môžu prísť
aj ešte neprihlásení.

* Pre miništrantov všetkých vekových skupín od chlapcov ZŠ po dospelých obnovujeme
podľa historického názvu združenie LEGIO ANGELICA (anjelská légia).  Pozývame aj
nových. Miništrovať sa dá aj naučiť. Raz mesačne budú formačné stretnutia pre jednotlivé
kategórie: KADETI ( chlapci1.-4.r.ZŠ) 2.nedeľu v mesiaci po detskej sv.omši (po 9:30),
LEGIONÁRI (od 5.r.ZŠ a študenti SŠ, VŠ) 1.nedeľu o 17:00, teda už aj dnes, ČESTNÍ
LEGIONÁRI (dospelí muži) 2.stredu po večernej sv.omši (od novembra). Dospelých bude
ich viesť náš AKOLYTA Rado Pavlík.

Ako vidíte, možnosti sa pridať a zapojiť sa do diania na Trnávke je skutočne veľa. Je tu dosť
miesta pre každého: modlitbou, nápadmi, prácou, podporou, peniazmi… bez vás a vašej podpory
vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.

Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým
Tibor Reimer, direktor

Post a comment

You must be logged in to post a comment.