No comments yet

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE


(nedeľné oznamy, 2.12.2018)

Minulý týždeň don Vojtech Zeman oslavoval 60 rokov kňazstva. Ďakujeme Pánu Bohu za
jeho svedectvo života a že je práve medzi nami na Trnávke. Z tejto príležitosti sme vydali
jeho životopis „Moje príbehy“, ktorý napísal on sám. Tlačená verzia sa rozobrala veľmi
rýchlo, preto vám ponúkame jeho životopis ako eknihu na www.trnavka.sk. Dnešnou
nedeľou vstupujeme do adventného obdobia, bezprostrednej prípravy na Ježišov príchod.
Postupne sa ukončuje výstavba nového futbalového ihriska veľa kostola v areáli
Pavlovičovej: dokončil sa akustický múr a vyrovnávanie ihriska. Tento týždeň namontujú
svetlá a začnú klásť umelý trávnik. Podobne finišuje aj prerábka sály: ukončuje sa nová
vzduchotechnika v sale a posledne elektroinštalácie, treba sálu vymaľovať a nahodiť
posledné kusy vzduchotechniky a svetlá. V kostole sa tento týžden namontuje nový
podhľad a svetlá. Všetky práce ihriska a sály by sme chceli ukončiť do Vianoc. Chcem sa
v mene komunity poďakovať všetkým brigádnikom za pomoc a ochotu.
Minuý mesiac sa konali komunálne voľby. Tešíme sa, že viacerí kandidáti z nášho
strediska, predovšetkým rodičia našich futbalistov, boli zvolení do miestneho zastupiteľstva.
V mene celého nášho diela chcem poďakovať súčasnému zastupiteľstvu a pánovi
starostovi p. Dušanovi Pekárovi za veľmi dobrú spoluprácu. Pevne verím, že táto pozitívna
spolupráca bude pokračovať aj s novým zastupiteľstvom a novým starostom.

Čím bude žiť naše saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci?
Na Pavlovičovej budujeme nové detské ihrisko a teraz sme v hlasovaní o získanie peňazí
na jeho dokončenie. Podporte nás, prosím. Atypické ihrisko bude plné nových prvkov ako
sú lezecká stena, vyvýšené hranty s pieskom a hracie prvky, ktoré primárne rozvíjajú silu,
obratnosť a celkovú fyzickú zdatnosť deti. Na ihrisku budujeme tiež domček, v ktorom je
WC a technické zázemie a pred ním priestor na sedenie a stretanie sa. Hlasovať sa dá
tu:  https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/ , treba si zvoliť bratislavský kraj a náš
projekt sa volá FAMILY PARK (OZ Mamy Margity).
Náš futbalový klub SDM Domino ukončuje jesennú čast aj s tréningami. Už sa tešíme na
novú umelú trávu: 19 kategórií a 445 hráčov, to si žiada mať nové ihrisko. Požičiavame si
na neho 200.000 EUR a veríme, že to časom splatíme samozrejeme spoločnými silami.
Nezabudnite! Budúcu nedeľu, 16.12. o 16.00, budú naše spoločné „Vianočné
charitatívne trhy“: vyše 25 stánkov a skvelý program si nemôžete nechať ujsť.
Tešíme sa na všetkých vás.

A tu ďalšie oznamy:
* Zbierka na charitu: dnes pri všetkých sv. omšiach
* Stretnutie skupiny Bdenie za farnosť: nedelu 2.3. o 14.30 v zasadačke, radi
privítame aj nových členov, ktorí sú ochotní slúžiť farnosti modlitbou a bdením 1
hodinu v mesiaci v prvý piatok

* Vernisáž výtvarníčky Kláry Štefanovičovej „Pôstne plátno“: pondelok 3.12. o 19.00
v kostole, po vernisáži pozývame na malé občerstvenie
* Spomienku na 80 výročie slávenia prvej svätej omše v našom kostole a oficiálneho
otvorenia saleziánskeho diela na Trnávke (8.12.1938): piatok, 7.12. o 18.00 počas
večernej sv. omši. Chceme touto slávnostnou sv. omša poďakovať za dar kostola
v našej farnosti. Bude to v predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Po sv. omši bude agapé. Mládežnícka sv. omša nebude. Na túto
spomienkovú oslavu sa chceme pripraviť aj trojdňovou duchovnou prípravou pri sv.
omšiach.
* Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie: sobotu, 8.12., je to prikázaný
sviatok, omše budú ako v nedeľu. Poobede o 15.00 sa budú súčasne konať dve
duchovné obnovy. Pre rodiny s malými deťmi bude obnova v Materskom centre a
pre ostatných dospelých bude duchovná obnova v zasadačke pod kostolom.
* Mikulášsky program s divadielkom pre deti: nedeľu, 9.12. o 15.30 bude v našom
kostole. Lístky na toto podujatie si môžete zakúpiť dnes po detskej sv. omši až do
11.00 pre kanceláriou farského úradu.
* Mamaomša pre mamičky s malými deťmi: štvrtok 13.12. o 10.00
* Stretnutie zapísaných záujemcov a náhradníkov púte do Svätej zeme zo zástupcom
cestovnej kancelárie: štvrtok 13.12. o 19.30 v zasadačke pod kostolom.
* Stretnutie prvoprijímajúcich a ich rodičov: sobotu, 15.12. o 16.00
* Generálne upratovanie kostola: sobotu 15.12. od 9.00
* Predvianočné spovedanie: od piatku 21.12. do nedele 23.12. vždy od 16.00 do
20.00 (nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu)
* Zapisovať úmysly sv. omší na január a február 2019: štvrtok 20.12. od 15.30.

Oznamy z arcidiecézy:
* V stredu 5. decembra 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať
ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom lectio divna, ktoré bude viesť bratislavský
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov "Vstaň, sestra, modlime
sa" (Tob 8, 4-8).
* V sobotu 8. decembra 2018 o 17.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Marthy v Bratislave
(Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii.

Ako vidíte, možnosti sa pridať a zapojiť sa do diania na Trnávke je skutočne veľa. Je tu
dosť miesta pre každého: modlitbou, nápadmi, prácou, podporou, peniazmi… bez vás
a vašej podpory vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.
Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým
Tibor Reimer, direktor

Post a comment

You must be logged in to post a comment.