OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU, 9. decembra 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 13. 12. spomienka sv. Lucie, panny a mučenice Piatok 14. 12. spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi V rámci zbierky na charitu ste obetovali 1.560,- €. Pán Boh zaplať za vašu ochotu pomôcť núdznym. Dnes, po sv. omšiach o 8.00, 9.30 a 11.00 hod. si v zasadačke pod kostolom

Continue reading

Oslava 80. výročia

Všetkých vás pozývame na oslavu 80. výročia od slávenia prvej svätej omše v našom kostole a oficiálneho otvorenia saleziánskeho diela na Trnávke. Uskutoční sa vigíliu Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v piatok 7.decembra 2018 o 18:00. Po sv. omši bude agapé. Mládežnícka sv. omša vtedy nebude. Slávnosti bude predchádzať trojdňová

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 2.12.2018) Minulý týždeň don Vojtech Zeman oslavoval 60 rokov kňazstva. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho svedectvo života a že je práve medzi nami na Trnávke. Z tejto príležitosti sme vydali jeho životopis „Moje príbehy“, ktorý napísal on sám. Tlačená verzia sa rozobrala veľmi rýchlo, preto vám ponúkame jeho

Continue reading

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU, 2. decembra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok   3. 12. spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza Štvrtok   6. 12. ľubovoľná spomienka sv. Mikuláša, biskupa Piatok   7. 12. spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Sobota   8. 12. prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej

Continue reading

don Vojtech Zeman

Don Vojtech Zeman sa dožil veľkého jubliea. Oslavuje 60 rokov kňazstva. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho svedectvo života a že je práve medzi nami na Trnávke. Z tejto príležitosti sme vydali jeho životopis – Moje príbehy – ktorý napísal on sám. Tlačená verzia sa rozobrala veľmi rýchlo preto vám ponúkame

Continue reading

OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 18. novembra 2018

Liturgia týždňa : Streda 21. 11. spomienka Obetovania Panny Márie Štvrtok 22. 11. spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice Sobota 24. 11. spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov V rámci dobročinnej svätomartinskej zbierky sa vyzbieralo 2.265,00 €. Všetkým darcom ešte raz úprimne ďakujem. Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 4.11.2018) Zakončili sme „ružencový mesiac“ október a oslávili slávnosť Všetkých svätých a spomienku zosnulých. Sme v oktáve modlitieb za našich zosnulých: naša modlitba a obeta im môže pomôcť dosiahnuť slávu zmŕtvychvstania. Mesiac október a november patria prerábke sály: ukončuje sa nová elektroinštalácia, v kostole už vidno novú vzduchotechniku. Ešte nás čaká dokončenie vzduchotechniky v sále,

Continue reading

OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 4. novembra 2018

Liturgia týždňa : Piatok   9. 11. sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky Sobota 10. 11. spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Pripomínam, že ešte do 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zomrelých. Bratislavská arcidiecézna charita vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia DSS a RS Samária.

Continue reading

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. októbra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 29.10. spomienka bl. Michala Ruu, kňaza Štvrtok   1. 11. Slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod. Pobožnosť za duše v očistci bude v Martinskom cintoríne pri hlavnom kríži o 16.00 hod. Piatok  

Continue reading