PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Sme radi, že môžeme spolu s Vami a s Vašimi deťmi prežiť obdobie prípravy na prvé sväté prijímanie, ktoré bude v našej farnosti ​19. a 26. mája 2019​. V príprave sa snažíme spolu s animátormi klásť dôraz nielen na vedomosti, ale aj na vytváranie spoločenstva, ktoré privádza k radostnému prežívaniu

Continue reading

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 9. septembra 2018

Liturgia týždňa : Utorok   3. 9. spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Streda   7. 9. spomienka sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Zároveň je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod. Piatok   8. 9. sviatok Narodenia Panny Márie Od budúcej nedele budú

Continue reading

OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 19. augusta 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 20. 8. spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Utorok 21. 8. spomienka sv. Pia X., pápeža Streda 22. 8. spomienka Panny Márie Kráľovnej Piatok 24. 8. sviatok sv. Bartolomeja, apoštola Do budúcej nedele 26. 8. nás budú zastupovať saleziáni z iných komunít.  Sväte omše aj úradné hodiny

Continue reading

OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 12. augusta 2018

Liturgia týždňa : Utorok 14. 8. spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Streda 15. 8. slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a sme povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.30, 8.00 (v rámci prímestského tábora), 16.00 a 18.00 hod. Od zajtra začína prímestský tábor detí. Denne

Continue reading

Vykročiť do neznáma chce odvahu!

Posledný júlový víkend sa v Prešove uskutočnilo národné stretnutie mládeže a mladí z Trnávky boli pri tom. Bližšie nám toto podujatie priblížila účastníčka Anička: „V piatok večer chodia mnohí mladí do centra Bratislavy s rôznymi úmyslami, mnohí však začínajú tento večer svätou omšou u kapucínov. Tento piatok som sa tam

Continue reading

OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 22. júla 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 23. 7. sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Streda 25. 7. sviatok sv. Jakuba, apoštola Štvrtok 26. 7. spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Piatok 27. 7. spomienka sv. Gorazda a spoločníkov Prosíme a povzbudzujeme vás k modlitbe za prázdninové akcie našich detí a mládeže, zvlášť za

Continue reading

6. deň – Nad Stredozemou sa zbiehajú mračná…

Ak si niekto myslel, že dnes budeme odpočívať, mýlil sa. Hneď ráno nám Grizlo, ktorého sme pred pár dňami nenašli, priniesol správy, že sa blíži Čvarga. Bola to armáda Nekromanta, sídliaceho na kraji Temnohvozdu, zložená zo škratov, obrovských pavúkov a vlkov. Keď zistili, že sa zišli jeho nepriatelia na jednom

Continue reading

5. deň – Aha, poklad!

Ráno sme sa rozlúčili s Jazerčanmi a vydali sme sa na poslednú časť cesty. Nájsť vchod do Osamelej hory bolo náročné a niekoľkokrát sme sa museli vrátiť a obísť ju z inej strany. Vchod bol malý a úzky, no aj napriek tomu sa nám podarilo z hory vyniesť časť pokladu,

Continue reading