OZNAMY NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, 20. mája 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 21. 5. spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi Štvrtok 24. 5. slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov Sobota 26. 5. spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza Nedeľa 27. 5. Slávnosť Najsvätejšej Trojice Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom. V rámci

Continue reading

Dámska jazda na Trnávke!

Aj tento rok mali možnosť mamy Saleziánskeho diela na Trnávke aspoň na chvíľu vypadnúť od všetkých svojich povinností a oddýchnuť si. Ako? Na dámskej jazde. Vrcholom celého poobedia bola bezpochyby návšteva a koncert Zuzany Smatanovej. Pri pohľade na plné a spievajúce hľadisko bolo jasné, že vystúpenie tejto nadanej slovenskej speváčky ulahodil nejednému ženskému

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 13.5.2018) Minulý mesiac naše stredisko žilo duchovnými cvičeniami žien a mužov ale aj mladých stredoškolákov, saleziánskymi športovými hrami v Krakove (naši futbalisti a futbalistky ziskali zlaté medaily), animátorským sústredením, ale aj dňom mužov a dnes dňom matiek. Ďakujeme všetkým, ktorí preukázali 2% alebo 3% na naše občianske združenia Domino, Domka alebo Margaretka.

Continue reading

Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu, 6. mája 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 10. 5. prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sme povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod. Príďte s materským centrom Margarétka osláviť jeho 1. výročie. Oslava sa bude konať v saleziánskej záhrade dnes popoludní od 16.00 hod. Zahrať a zaspievať príde Zahrajko.

Continue reading

Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu, 22. apríla 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 23. 4. spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Streda 25. 4. sviatok sv. Marka, evanjelistu Dnešná nedeľa je „Nedeľou Dobrého Pastiera“, ktorou nás Cirkev osobitne pozýva prosiť za nové a horlivé kňazské a rehoľné povolania. Pri všetkých svätých omšiach dnes je zbierka na seminár. Dnes popoludní o 16.00 hod. vás

Continue reading

Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu, 15. apríla 2018

Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom. Počas pôstnej zbierky Tehlička sa v našom diele vyzbieralo 3750 eur. Ďakujeme. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí budúcou nedeľou Dobrého pastiera. Počas tohto týždňa nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej

Continue reading

OZNAMY NA VEĽKÚ NOC „2018“, 1. apríla 2018

Celý nasledujúci týždeň budeme sláviť ako oktávu Zmŕtvychvstania Pána. Veľmi vám odporúčam nakoľko je to možné zúčastniť sa v tomto týždni na svätých omšiach. Vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná. Dnes hneď po sv. omšiach bude požehnanie veľkonočných jedál. Ďakujem speváckym zborom, spevákom pašií, kostolníkom,

Continue reading

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU, 25. marca 2018

Po svätej omši v rámci charitatívnej zbierky Podeľme sa, si pred kostolom môžete kúpiť koláčiky, ktoré napiekli mamičky z našej farnosti. Výťažok sa tohto roku použije na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi. V rámci zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa vyzbieralo 2010,- €. Všetkým, ktorí

Continue reading

OZNAMY NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU, 18. marca 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 19. 3. slávnosť sv. Jozefa, ženích Panny Márie, svätá omša bude aj večer o 18.00 hod. Nedeľa 25. 4. Kvetná nedeľa. Bahniatka budeme požehnávať pri všetkých svätých omšiach. Bahniatka si prineste so sebou. Dnes pri všetkých svätých omšiach sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka

Continue reading