OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 4. novembra 2018

Liturgia týždňa : Piatok   9. 11. sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky Sobota 10. 11. spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Pripomínam, že ešte do 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zomrelých. Bratislavská arcidiecézna charita vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia DSS a RS Samária.

Continue reading

Komunálne voľby 2018

Saleziánske dielo na Trnávke je veľmi rôznorodá spoločnosť. Spája ľudí a pomáha im angažovať sa pre dobro ostatných. Sme radi, že mnohí z nás sú ochotní zapojiť sa do komunálnej politiky ako kandidáti a kandidátky rôznych strán a hnutí – sú to rodičia našich futbalistov, bývalí animátori nášho mládežníckeho strediska, muži

Continue reading

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. októbra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 29.10. spomienka bl. Michala Ruu, kňaza Štvrtok   1. 11. Slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod. Pobožnosť za duše v očistci bude v Martinskom cintoríne pri hlavnom kríži o 16.00 hod. Piatok  

Continue reading

OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. októbra 2018

Dnes je misijná nedeľa, v rámci ktorej si osobitne spomíname na misionárov a prosíme o požehnanie ich činnosti na celom svete. Zároveň pri všetkých svätých omšiach je zbierka na misie. Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom. Dnes popoludní o 15.30 hod. pozývame všetky

Continue reading

OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 14. októbra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 15. 10. spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Streda 17. 10. spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Štvrtok 18. 10. sviatok sv. Lukáša, evanjelistu Vincentská rodina vám s vďakou Vám oznamuje, že v ramci zbierky Boj proti hladu sa vyzbieralo 882,20 €. Nech Pán

Continue reading

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 7. októbra 2018

V stredu 10. 10. od 7.00 do 17.45 hod. bude v kostole výročná farská poklona Oltárnej sviatosti. Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby ruženca budú animovať rôzne skupiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 7.10.2018) Posledné týždne sme spolu zažili krásnu udalosť otvorenia Saleziánskeho diela na Trnávke. Vďaka všetkým, ktorí sa čímkoľvek zapojili do prípravy a realizácie tejto akcie. Včera sme sa „lúčili s našou sálou pod kostolom“. Mesiac október a november teda budú patriť prerábke sály: jedná sa o novú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, nové svetlá

Continue reading

OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 30. septembra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok   1. 10. spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi Utorok   2. 10. spomienka Svätých anjelov strážcov Štvrtok   4. 10. spomienka sv. Františka Assiského Piatok   5. 10. prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod. Sobota   6. 10. prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť

Continue reading

Slávnostné Otvorenie SdT 2018

„Nestrácajte čas, robte dobro, robte veľa dobra a nikdy nebudete ľutovať, že ste ho robili.“  Aj tento don Boscov výrok by mohol byť mottom toho, čo sa na Trnávke tento víkend dialo. Sobota bola pre Saleziánske dielo na Trnávke veľkým dňom.  Zišli sa tu všetci, ktorí do tohto diela patria

Continue reading