Nový školský rok s novou maľbou

V piatok 21.9.2018 vďaka študentom a absolventom Školy dizajnu Bratislava pribudla na stenu saleziánskeho mládežníckeho strediska v Bratislave na Trnávke neytpická veľkoformátová plošná maľba – tzv. mural. Začiatky tejto spolupráce medzi školou a saleziánskym dielom na Trnávke siahajú k dňu otvorených dverí na jeseň 2017 na Škole Dizajnu, ktorého sa

Continue reading

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 130,- € / osoba PRIHLÁŠKY: e-mailom na respektovanie.kalafutova@gmail.com alebo telefonicky na 0944 560 159 do 15.11.2018. Po prihlásení je potrebné uhradiť cenu kurzovného, najneskôr do 30.11.2018, na účet: SK91 8360 5207 0042 0539 7740 (SWIFT: BREXSKBX) MIESTO KONANIA: Materské centrum Margarétka, Pavlovičova 3, Bratislava-Trnávka.

Continue reading

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 16. septembra 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 20. 9. spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Piatok 21. 9. sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Farnosť, Oratko, SDM DOMIN0 a Rodinné centrum, chce svoj život a aktivity otvoriť v sobotu 22. septembra 15.00 hod. Pozývame Vás na toto otvorenie, kde vás

Continue reading

Otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke 2018

Saleziáni z Trnávky pozývajú priateľov, farníkov, sympatizantov, malých i veľkých na slávnostné otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke na začiatku nového školského roka. V sobotu 22. septembra o 15:00 sú všetci srdečne pozvaní do priestorov oratória, aby prišli objaviť, čo všetko toto dielo ponúka. Počas jedného poobedia sa predstavia všetky zložky

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 9.9.2018) Naša komunita sa tento rok opäť trochu obmenila: don Skalný sa už vo februári presťahoval do komunity pre starších a chorých spolubratov do Hodoch pri Galante a do komunity pribudol diakon Marek Vaško. Ostatných spolubratov poznáte: don Zeman, Ferko Kohút a Vlado Sopkanič pôsobia vo farnosti, Cyril Slíž má

Continue reading

Farská púť do Svätej zeme

AWERTOUR     cestovná kancelária     Vás pozýva na púť do SVÄTEJ ZEME Termín:   2.4. – 9.4.2019   Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch.

Continue reading

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 9. septembra 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 13. 9. spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Piatok 14. 9. sviatok Povýšenia svätého kríža Sobota 15. 9. slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú len o 6.30 a 18.00 hod. Od dnes budú nedeľné sväté omše v pôvodných časoch o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod.

Continue reading

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Sme radi, že môžeme spolu s Vami a s Vašimi deťmi prežiť obdobie prípravy na prvé sväté prijímanie, ktoré bude v našej farnosti ​19. a 26. mája 2019​. V príprave sa snažíme spolu s animátormi klásť dôraz nielen na vedomosti, ale aj na vytváranie spoločenstva, ktoré privádza k radostnému prežívaniu

Continue reading

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 9. septembra 2018

Liturgia týždňa : Utorok   3. 9. spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Streda   7. 9. spomienka sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Zároveň je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod. Piatok   8. 9. sviatok Narodenia Panny Márie Od budúcej nedele budú

Continue reading