Mag. rer. nat. Martina Kamenská

Ponúkam psychologické poradenstvo pre dospelých so zameraním na: 
– prevenciu a liečbu úzkostných porúch, depresie, psychosomatických
ochorení a.i.
– poradenstvo pre onkologických pacientov a ich príbuzných
– individuálne poradenstvo v ťažkých životných situáciách
– poradenstvo zdravého životného štýlu
– osobnostný rozvoj
– zvládanie stresu
– nácvik relaxačných techník (individuálne aj skupinovo)

Psychologické poradenstvo ponúkam aj v nemeckom jazyku.

Ordinačné hodiny: termín a čas stretnutia prosím dohodnúť e-mailom alebo
telefonicky

KONTAKT:
telefón: 0949 329 698
email: kamenska.medicentrum@gmail.com

O mne:
Absolvovala som štúdium psychológie na Viedenskej univerzite a následne
špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Rakúskej akadémii
psychológie. V súčasnosti som frekventantkou psychoterapeutického výcviku
v logoterapii a existenciálnej analýze podľa V.E. Frankla.
Ako klinická psychologička som pracovala v psychologickej ambulancii Fakulty
psychológie Viedenskej univerzity a neskôr v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

v Bratislave. Od r. 2014 som pôsobila ako klinická psychologička v nemocnici
v Hainburgu na oddelení chirurgie, internej medicíny, gynekológie a
pôrodníctva, ako aj v onkologickej ambulancii.
Od r. 2017 pôsobím v súkromnej psychologickej praxi v MEDICENTRE
v Bratislave-Trnávke.