ŽIADOSTI O PRIJATIE NIŽŠIE

Materská škola Mamy Margity plánuje svoju činnosť:
– od septembra 2017
– plánuje otvoriť 3 triedy
– možnosť prijatia 55 detí vo veku 3 – 6 rokov (95% z mestskej časti Bratislava – Ružinov)
Kontakt: Pavlovičova 3, Bratislava, skolkamamy@gmail.com

OFICIÁLNE OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA STIAHNUTIE

Oznámenie o prijímaní žiadostí o podmienečné prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č 308/2009 Materská škola Mamy Margity, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy sa prijímajú 25. apríla 2017 v budove materskej školy na Pavlovičovej ul. 3 v Bratislava osobne v čase 10:00h – 12:00h a 15:00h – 17.00h.

Podmienky prijatia:
-dieťa spravidla od troch rokov do šiestich rokov,
-dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
-dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
-ovládanie základných hygienických návykov (bez plienok)

Do materskej školy bude prednostne prijaté:
-dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a ma trvalé bydlisko v Ružinove
-dieťa, ktoré ma trvalé bydlisko v Ružinove (najmä v časti Ružinov – Trnávka)

!!! Nerozhoduje poradové číslo žiadosti!!!

Poznámka: Žiadosť si môžete stiahnuť a vytlačiť nižšie, prípadne osobne prevziať v čase prijímaní žiadostí (súčasťou žiadosti je aj potvrdenie od obvodného lekára dieťaťa).
Písomné rozhodnutie o podmienečnom prijatí / podmienečnom neprijatí dieťaťa vydá materská škola písomne a zašle poštou na adresu trvalého bydliska dieťaťa do 31. mája 2017.ŽIADOSŤ O PRIJATIE
ŽIADOSŤ O PRIJATIE – MONTESSORI
INFORMÁCIE PRE RODIČOV KU ZÁPISU