No comments yet

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 8. októbra 2017

Ďakujem všetkým animátorom birmovancov za ich celoročnú prácu pri príprave birmovancov i pri príprave a priebehu samotnej birmovky.

V utorok od 7.00 do 17.45 hod. bude v kostole výročná farská poklona Oltárnej sviatosti.

V nedeľu 15.10. o 16.00 hod. sa v priestoroch Family Garden na Pavlovičovej ulici uskutoční kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Je určený všetkým snúbencom, manželským párom, ale aj jednotlivcom, ktorí chcú porozumieť svojej plodnosti. Kurz pripravuje Liga pár páru.

Pozývame všetkých, ktorí absolvovali kurz Objav Krista a chcú prehĺbiť svoj vzťah z Ježišom, na druhú časť evanjelizačného programu s názvom „Nasleduj Krista“. Počas našich stretnutí sa budeme spolu prakticky učiť ako rásť vo vzťahu s ním. Naše stretnutia budú prebiehať 7 pondelkových večerov začíname od 6. novembra 2017 do 18.decembra 2017 v priestoroch Oratória na Trnávke (sála pod kostolom) v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 22. októbra 2017 emailom na nasleduj.krista@gmail.com

Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku MUDr. Mareka Drába:  „Je možné liečiť deti pred narodením? Existuje alternatíva k potratu?“ dňa 9.10.2017 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

V sobotu 14. októbra 2017 sa uskutoční spoločná púť veriacich z farností troch bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina pri príležitosti Roku sv. Martina. Púť sa začne o 10.00 hod. náučným výkladom o katedrále s možnosťou prehliadky, pokračovať bude o 11.15 hod. modlitbou posvätného ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. a následne sv. omšou so začiatkom o 12.00 hod. Po svätej omši bude možnosť uctenia si relikvie sv. Martina.

Občianske združenie DOBROTA PRE AFRIKU srdečne pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií na Prvú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 13. októbra (piatok) v čase od 15. do 19. hod. a 14. októbra (sobota) od 10. do 18. hod. v prednáškovej miestnosti pod kostolom sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Okrem afrických výrobkov tu nájdete knihy, hračky, oblečenie, darčekové predmety a zaujímavé veci aj pre zberateľov. Nákupom podporíte vzdelávanie chudobných detí v Južnom Sudáne a v Indii. Zároveň  združenie vyhlasuje zbierku školských pomôcok pre deti v Južnom Sudáne. Viac informácii nájdete na plagátiku na nástenke a na www.dobrotapreafriku.sk .

Charitatívna organizácia Depaul Slovensko, hľadá dobrovoľníkov na organizovanie zbierky potravín pre ľudí bez domova. Zbierka bude prebiehať v dňoch od 9. -11. 11. v Hypermarketoch TESCO v Lamači a na Zlatých pieskoch v čase od 10:00 do 20:00 hod. Viac informácii na plagáte.

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Boh sa s nami stretáva tam, kde sme. Obnova sa uskutoční sobotu 14. októbra v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity pri Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.

Srdečne Vás pozývame členov modlitebnej skupiny BDENIE PRE FARNOSŤ na naše pravidelné každoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 10.12.2016 o 14.30 v zasadačke pod kostolom. Zhodnotíme končiaci rok a naplánujeme budúci. Bude priestor na Vaše otázky, svedectvá, postrehy, návrhy na nové úmysly… V prípade, že sa stretnutia nebudete môcť zúčastniť, ozvite sa prosím na tel. 43425202 alebo 0905158198. Budeme veľmi radi, ak sa pridajú ďalší ľudia ochotní slúžiť farnosti modlitbou a bdením 1 hodinu v mesiaci vždy v prvý piatok.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.