No comments yet

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 24. septembra 2017

Liturgia týždňa :

Streda 27. 9. spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
Piatok 29. 9. sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sobota 30. 9. spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

(Prečítať na svätých omšiach o 9.30 a 11.00 hod.)

Dnes po svätej omši vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

(Prečítať na svätej omši o 9.30 hod.)

Spevácky zbor Gosch hľadá spevákov a speváčky vo veku od 10 do 17 rokov. Záujemcovia nech sa prihlásia po sv. omši u vedúcich zboru.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizovania včerajšej akcie slávnostného otvorenia nášho saleziánskeho diela tu na Trnávke.

Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý sa budeme modliť denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby ruženca budú animovať rôzne skupiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby sa zapísali na papier pri časopisoch. Pri spoločnej modlitbe ruženca môžeme získať úplné odpustky. Adorácia vo štvrtok po svätej omši nebude.

Oznamujeme rodičom, ktorí by chceli zapojiť svoje deti do prípravy na prvé sv. prijímanie v roku 2018, že prihlášky si môžete vziať vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba odovzdať na farskom úrade do konca septembra 2017.

Oznamujeme dospelým, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie krstu, prvého sv. prijímania, alebo birmovky, aby sa prihlásili v sakristii.

Pripomínam, že budúci víkend je slávnosť blahorečenia saleziána don Titusa Zemana. V piatok o 20.00 hod. je modlitbová vigília v Katedrále sv. Martina, v sobotu o 10.30 hod. je v Petržalke svätá omša blahorečenia a v nedeľu o 10.30 hod. ďakovná sv. omša vo Vajnoroch. Viac informácii je na plagáte. Na dopravu vám odporúčame použiť linky MHD (rozpis liniek nájdete na nástenke).

Manželia, ktorí by boli ochotní slúžiť vo farnosti pri príprave snúbencov, nech sa prihlásia v sakristii. Manželia pre túto službu by mali aspoň päť rokov žiť vo  sviatostnom manželstve a byť ochotní i schopní viesť komunikáciu ako manželia, nie ako jednotlivci. Najbližšie formačné školenie manželských párov sa uskutoční  v Centre pre rodinu BA na nám. Jana Pavla II č.1  v termíne :  6.10.2017 od 16.00 hod. (piatok). Prihlásiť sa treba na cpr.bratislava@gmail.com

Združenie Máriina doba pripravuje mariánske večeradlo, ktoré sa bude konať v piatok 13. októbra 2017 o 18.00 hod. v Bratislave na Rybnom nám., s následnou sviečkovou procesiou ku Kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička).

Kongregácia sestier sv. Kríža oznamuje, že pravidelná mesačná púť ku cti Blahoslavenej sestry Zdenky v Podunajských Biskupiciach sobotu 30. septembra nebude.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.