No comments yet

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 10. septembra 2017

Liturgia týždňa :

Utorok 12. 9. ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie
Streda 13. 9. spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok 14. 9. sviatok Povýšenia svätého kríža
Piatok 15. 9. slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú len o 6.30 a 18.00 hod.
Sobota 16. 9. spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Oznamujeme rodičom, ktorí by chceli zapojiť svoje deti do prípravy na prvé sv. prijímanie v roku 2018, že prihlášky si môžete vziať vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba odovzdať na farskom úrade do konca septembra 2017.

V piatok 15. 9. organizujeme autobusovú púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Autobus odchádza spred kostola o 7.15 hod. Prihlásiť sa môžete po svätých omšiach v sakristii. Cestovné je 10 eur.

Oznamujeme dospelým, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie krstu, prvého sv. prijímania, alebo birmovky, aby sa prihlásili v sakristii.

V dňoch 14. – 16.9. sa bude konať v Šaštíne Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska, ktorá vyvrcholí v piatok 15. septembra svätou omšou o 10.30 hod. Na druhý deň, 16. septembra sa bude konať púť seniorov a chorých so svätou omšou o 10.30 hod. Srdečne pozývame všetkých veriacich spoločne si vyprosovať na príhovor Sedembolestnej Panny Márie Božie požehnanie.

Pozývame vás na diskusno – hudobné pásmo s tvorcami divadelného predstavenia o Silvestrovi Krčmerým, Nepolepšený svätec, SND. Moderuje František Neupauer, hostia Ľubomír Feldek, Kamil Žiška, Peter Janků – v nedeľu 10. septembra o 19.00 v sále pod kostolom Panny Márie Pomocnice, Saleziáni Miletičova.

Všetky deti našej arcidiecézy sú pozvané zapojiť sa do spoločnej modlitby – Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa bude konať 18. októbra 2017 o 9.00 hod. V prílohe sú pripravené materiály pre deti a organizácia ACN ponúka možnosť ich distribúcie spolu s desiatkami ruženca do farností a škôl, s tým, že objednať si ich treba do 12.9.2017. Viac informácii môžete získať na adrese www.acn-slovensko.org  alebo mailom martinahatokova@hotmail.com u pani Kataríny Hatokovej.

Konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských reholí pozývajú kňazov a laikov angažovaným v oblasti digitálnej komunikácie na konferenciu s názvom Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu, ktorá sa bude konať 12.-13.10.2017 v Ružomberku. Viac informácií nájdete na www.zasvatenyzivot.sk/medzinárodná konferencia

Saleziánske stredisko na Mamateyovej vás pozýva na DETSKÝ DOBRO BAZÁR, na ktorom nájdete množstvo detských vecí za symbolický príspevok. Celý výťažok z predaja pôjde na podporu Orientačných dní (aktivít saleziánov a Domky pre základné školy). DETSKÝ DOBRO BAZÁR sa uskutoční v sobotu 23.septembra od 9:00-18:00 v saleziánskom stredisku na Mamateyke. Zároveň vás chceme poprosiť, kto máte doma už nepotrebné, no pekné a zachovalé detské veci, môžete ich opraté doniesť budúcu nedeľu 17.9. medzi jednotlivými omšami do sakristie. Nosiť môžete detské oblečenie, obuv, hračky a detské knihy – prosíme však o nosenie vecí v iba na to určených časoch. V mene saleziánov z Mamateyky a tímu Orientačných dní ďakujeme!

Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na svedectvo manželov Bartkových z Banskej Bystrice na tému: Som iná/iný ako môj manžel/manželka. Vie vôbec, čo potrebujem?, dňa 11.9.2017 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.