OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 22. októbra 2017

Liturgia týždňa : Sobota 28. 10. sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom. Dnes je misijná nedeľa, v rámci ktorej si osobitne spomíname na misionárov a prosíme o požehnanie ich činnosti na celom svete. Zároveň pri všetkých svätých

Continue reading

OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 15. októbra 2017

Liturgia týždňa : Utorok 17. 10. spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Streda 18. 10. sviatok sv. Lukáša, evanjelistu Dnes popoludní o 15.30 hod. pozývame všetky deti a dospelých na tradičnú šarkaniádu a oratko na sídlisku do parku na Ostredkoch. Tiež dnes o 16.00 hod. sa v priestoroch Family Garden na Pavlovičovej ulici

Continue reading

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 8. októbra 2017

Ďakujem všetkým animátorom birmovancov za ich celoročnú prácu pri príprave birmovancov i pri príprave a priebehu samotnej birmovky. V utorok od 7.00 do 17.45 hod. bude v kostole výročná farská poklona Oltárnej sviatosti. V nedeľu 15.10. o 16.00 hod. sa v priestoroch Family Garden na Pavlovičovej ulici uskutoční kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Je určený

Continue reading

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 24. septembra 2017

Liturgia týždňa : Streda 27. 9. spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza Piatok 29. 9. sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sobota 30. 9. spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (Prečítať na svätých omšiach o 9.30 a 11.00 hod.) Dnes po svätej omši vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

Continue reading

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 10. septembra 2017

Liturgia týždňa : Utorok 12. 9. ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie Streda 13. 9. spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok 14. 9. sviatok Povýšenia svätého kríža Piatok 15. 9. slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú len o 6.30 a 18.00 hod. Sobota 16. 9. spomienka sv.

Continue reading

OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 13. augusta 2017

Liturgia týždňa : Pondelok 14. 8. spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, večer je vigília sviatku Nanebovzatia Panny Márie, preto bude aj večerná sv. omša o 18.00 hod. Utorok 15. 8. slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a sme povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.30,

Continue reading

OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SVIATOK PREMENENIA PÁNA, 6. augusta 2017

Liturgia týždňa : Utorok   8. 8. spomienka sv. Dominika, kňaza Streda   9. 8. sviatok sv. Terézie Benedikty  z kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy Štvrtok 10. 8. sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Piatok 11. 8. spomienka sv. Kláry, panny Od zajtra začína prímestský tábor detí. Denne bude

Continue reading

OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 9. júla 2017

Liturgia týždňa : Utorok 11. 7. sviatok sv. Benedikta, patróna Európy Sobota 15. 7. spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Ďakujem členom Bdenia za farnosť za ich animáciu štvrtkovej adorácie a za modlitby z piatka na sobotu. Farnosť Bratislava-svätej Alžbety a Svetský rád bosých karmelitánov pozývajú na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie

Continue reading

OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 18. júna 2017

Liturgia týždňa : Streda 21. 6. spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Piatok 23. 6. slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kto sa zúčastní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať úplne odpustky. Sobota 24. 6. slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa Dnes popoludní o 16.00 hod. vás pozývame na tradičnú hudobnú slávnosť do farskej záhrady. V rámci cyklu

Continue reading