No comments yet

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 12.11.2017)

Zakončili sme „ružencový mesiac“ október a oslávili Sviatok všetkých svätých a spomienku zosnulých. Myšlienka na Ježišov konečný príchod nás sprevádza celý tento mesiac november.
Čím bude žiť naše saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci?


V rodinnom centre Mamy Margity od minulého pondelka funguje lekáreň a pribudli aj ďalšie ambulancie: okrem endokrinológe, je otvorená aj gynekologická a psychologická ambulancia. Nasledujúce týždne očakávame otvorenie aj ostatných ambulancií.
Tento týždeň vo štvrtok 16.11. bude „Mama omša“ – v kostole o 9:30 hod. Tieto omše bývajú každý druhý štvrtok.
Do materského centra „Margarétka“ privíta v sobotu 2.12. o 16.00 Mikuláš a aj bude vystúpenie Mira Jila.


Náš futbalový klub Domino pomaly končí jesennú časť súťaží. Počas zimných mesiacov sme pre rodičov pripravili v Domine „zimnú tribúnu“, kde si v teple pri voľno prístupnej WIFI môžu dať čaj alebo kávu.
Hľadáme stále dievčatá, ktoré by chceli hrať futbal, pre naše dievčenské prípravkárske družstvo. Chcem len pripomenúť, že Vaša účasť na zápasoch nás a našich hráčov určite poteší, takže neváhajte.


Oratórium a mládežnícke stredisko žije generálnou opravou čajovne.
Budúci víkend prebiehajú duchovné cvičenia a obnovy pre mladých.
Nasledujúci týždeň (12.-19. novembra) je „Týždňom Cirkvi pre mládež“: pozývame mladých na celodiecézne podujatia „Godzone“ v piatok 17. novembra od 18:00 v bratislavskej Hant Aréne.
Nezabudnite na „Katarínsku zábavu“ v piatok 24.11. o 20:00 na tému „Benátska noc“


Farnosť:
Od pondelka začal v našej farnosti kurz „Nasleduj Krista“: bude prebiehať každý pondelok v sále pod kostolom až do 18. decembra.
Dnes pri všetkých sv. omšiach bude tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka: jej účelom je poskytnutie podpory kresťanom, utečencom vracajúcim sa do svojich domovov.
Začíname prípravu birmovancov: vzadu na stolíku nájdete prihlášky pre nových birmovancov.
Budúci piatok 17.11. večer nebude mládežnícka svätá omša. Farská káva bude v nedeľu 26.11. Duchovná obnova rodín bude v sobotu 2.12.
V nedeľu 3.12. začína advent: pondelok ráno budú bývať rorátne sväté omše animované mladými našej farnosti.

Už teraz pripomínam naše spoločné „Vianocne charitativne trhy“: budú v nedeľu 17.12. o 16.00. Minulý rok sa vyzbieralo vyše 4.300 €. Tešíme sa na všetkých vás.
Kto by chcel dostávať pravideľné správy o dianí saleziánskeho diela na Trnávke, môže si naskenovať QR (na nástenke) a zaregistrovať sa.


Ďalšie info nájdete na nástenke a na našej webovej stránke.
Nakoniec iba toľko – podporte naše dielo: modlitbou, sympatiou, záujmom… bez vás a vašej podpory vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.

Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým
Tibor Reimer, direktor

Post a comment

You must be logged in to post a comment.