No comments yet

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 8.10.2017)

Posledné týždne sme spolu zažili dve krásne udalosti: otvorenie saleziánskeho diela na Trnávke a víkend blahorečenia Titusa Zemana. Vďaka všetkým, ktorí sa čímkoľvek zapojili do prípravy a realizácie týchto akcií.
Čím bude žiť naše Saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci?


Náš mediálny tím plánuje rozbehnúť newsletter nášho Saleziánskeho diela na Trnávke. Prihlasovanie k odberu noviniek, bude na našej stránke pod zložkou Kontakty.


Rodinné centrum Mamy Margity žije svojím každodenným životom: materská škôlka sa rozbehla (našla sa aj upratovačka), „Family Garden“ realizuje kurz koučingu, materské centrum „Margarétka“ pravideľne uskutočňuje svoje aktivity pre mamičky s deťmi.
Tento týždeň vo štvrtok 12.10. bude Mama omša – v kostole o 9:30 hod. Tieto omše budú bývať každý druhý štvrtok.
Budúcu nedeľu 15.10. sa v priestoroch Family Garden uskutoční kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Je určený všetkým snúbencom, manželským párom, ale aj jednotlivcom, ktorí chcú porozumieť svojej plodnosti. Kurz pripravuje Liga pár páru.


Náš futbalový klub Domino odštartoval svoju jesennú časť. Hľadáme dievčatá, ktorí by chceli hrať futbal, pre naše dievčenské prípravkárske mužstvo (ženstvo?). Chcem len pripomenúť, že Vaša účasť na zápasoch nás a našich hráčov určite poteší, takže neváhajte.


Na plagáte pred oratóriom a mládežníckym strediskom je zoznam stretiek pre všetky vekové kategórie v našom oratku aj s animátormi. Budúcu sobotu 14.10. o 14:30 bude aj prvá duchovná obnova pre mladých. Nasledujúci víkend začíname aj prvý kurz našej školy pre animátorov. Záujemcovia nech sa prihlásia Jankovi. Nasledujúcu nedeľu 15.10. o 15:30 Vás pozývame na oratko na sídlisku – bude šarkaniáda.


Farnosť:
V sobotu 7.10. sme v našej farnosti mali slávnosť birmovky. Vďaka všetkým animátorom za celoročnú prípravu birmovancov i za prípravu slávnosti. Mladí birmovanci (včera pobirmovaní) môžu pokračovať v stretkách v našom oratku. Budú bývať každú stredu o 19:00.
V sobotu 21. októbra dopoludnia bude duchovná obnova pre rodičov (ale i ostatných). Tieto obnovy budú každý mesiac a je to výborná príležitosť sa na pár hodín stíšiť, modliť, prijať sviatosť zmierenia a eucharistie.
Prvé stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude 21. októbra o 16:00 v kostole.
Dnes začína aj nová miništrantská súťaž: volá sa „Pašeráci povolaní“ (o Titusovi Zemanovi) a zapísať sa môžete v sakristii.
Od novembra začína v našej farnosti kurz „Nasleduj Krista“: druhá časť evanjelizačného programu pre všetkých, ktorí absolvovali kurz Objav Krista a chcú prehĺbiť svoj vzťah s Ježišom. Stretnutia budú v pondelok večer v sále pod kostolom a začíname od 6. novembra (do 18. decembra). Prihlásiť sa môžete do 22. októbra 2017 emailom na nasleduj.krista@gmail.com.
Dalšie info najdete na stranke.


Nakoniec iba toľko – podporte naše dielo: modlitbou, sympatiou, záujmom… bez vás a vašej podpory vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.

Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým
Tibor Reimer, direktor

Post a comment

You must be logged in to post a comment.