Najnovšie články

 • DEVIATNÍK K PANNE MÁRII

  Dnes začína deviatník k Panne Marii Pomocnici. Text deviatnika je k dispozícii ako epub. -> Link na stiahnutie e-knihy < -

 • Dámska jazda na Trnávke!

  Aj tento rok mali možnosť mamy Saleziánskeho diela na Trnávke aspoň na chvíľu vypadnúť od všetkých svojich povinností a oddýchnuť si. Ako? Na dámskej jazde. Vrcholom celého poobedia bola bezpochyby návšteva a koncert Zuzany Smatanovej. Pri pohľade na plné a spievajúce hľadisko bolo jasné, že vystúpenie tejto nadanej slovenskej speváčky ulahodil nejednému ženskému

 • ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

  (nedeľné oznamy, 13.5.2018) Minulý mesiac naše stredisko žilo duchovnými cvičeniami žien a mužov ale aj mladých stredoškolákov, saleziánskymi športovými hrami v Krakove (naši futbalisti a futbalistky ziskali zlaté medaily), animátorským sústredením, ale aj dňom mužov a dnes dňom matiek. Ďakujeme všetkým, ktorí preukázali 2% alebo 3% na naše občianske združenia Domino, Domka alebo Margaretka.

 • ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

  (nedeľné oznamy, 18.3.2018) Tento mesiac kráčame spolu touto cestou pôstu: pôstny čas by nemal byť hladkaním nášho ja – práve naopak: v zrkadle Božieho slova môžeme objaviť svoju pravú tvár a nebáť sa byť viac milosrdný! Čím bude žiť naše saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci? Ako farnosť sa pripravujeme na Veľký