Najnovšie články

 • Otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke 2018

  Saleziáni z Trnávky pozývajú priateľov, farníkov, sympatizantov, malých i veľkých na slávnostné otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke na začiatku nového školského roka. V sobotu 22. septembra o 15:00 sú všetci srdečne pozvaní do priestorov oratória, aby prišli objaviť, čo všetko toto dielo ponúka. Počas jedného poobedia sa predstavia všetky zložky

 • ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

  (nedeľné oznamy, 9.9.2018) Naša komunita sa tento rok opäť trochu obmenila: don Skalný sa už vo februári presťahoval do komunity pre starších a chorých spolubratov do Hodoch pri Galante a do komunity pribudol diakon Marek Vaško. Ostatných spolubratov poznáte: don Zeman, Ferko Kohút a Vlado Sopkanič pôsobia vo farnosti, Cyril Slíž má

 • PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

  Sme radi, že môžeme spolu s Vami a s Vašimi deťmi prežiť obdobie prípravy na prvé sväté prijímanie, ktoré bude v našej farnosti ​19. a 26. mája 2019​. V príprave sa snažíme spolu s animátormi klásť dôraz nielen na vedomosti, ale aj na vytváranie spoločenstva, ktoré privádza k radostnému prežívaniu

 • Vykročiť do neznáma chce odvahu!

  Posledný júlový víkend sa v Prešove uskutočnilo národné stretnutie mládeže a mladí z Trnávky boli pri tom. Bližšie nám toto podujatie priblížila účastníčka Anička: „V piatok večer chodia mnohí mladí do centra Bratislavy s rôznymi úmyslami, mnohí však začínajú tento večer svätou omšou u kapucínov. Tento piatok som sa tam