Najnovšie články

 • Tváre Trnávky / Záhradný hudobný festival 2017

  Záhradný hudobný festival sa vrámci Tvár Trnávky organizoval už po tretí krát. Predstavil sa v ňom hudoné teleso V.D.A.T, časť z Veľkého detského zboru a kapela Ecetera spolu s mladými flautiskami pod vedením Laury Loviškovej. V nedeľu bol na Tvárach Trnávky historicky najväčší počet spevákov a hudobníkov – 33! Fotogalériu

 • Deň farnosti 2017 (foto)

  V nedeľu 11. júna sa už deviaty krát konal na Trnávke Deň farnosti. Tento rok sa však niesol v trošku inom duchu ako tie predošlé. Prečo? Dozviete sa v riadkoch nižšie. Ako to vlastne celé prebiehalo? Vďaka grantu z MČ Ružinov sme mali dosť financií na to, aby sa opravila

 • Deň farnosti 2017

  Naša farnosť je typická tým, že hody oslavuje dvakrát. Jedenkrát v januári, na sviatok patróna kostola dona Bosca a druhýkrát na začiatku júna, pri príležitosti výročia posvätenia kostola. Ani tento rok tomu nebude inak. V nedeľu 11. júna sa uskutoční už ôsmy ročník Dňa farnosti. Program sa začne slávnostnou sv.

 • Muzikál PROJEKT

  Farské spoločenstvo zo Záhorskej Bystrice vás srdečne pozýva na muzikál PROJEKT, ktorý pojednáva o babylonských vežiach dneška pod taktoukou p. režiséra Pavla Smolíka budúcu nedelu 4.6. o 16:00 v sále pod kostolom na Trnávke – vstupné dobrovoľné.

 • Pozdravy z noviciátu

  Drahí bratia a sestry, posielam vám pozdravy spod roztápajúcich sa Tatier, kde to je zachvíľu 10 mesiacov čo si odžívame saleziánsky noviciát tu v Poprade. S niektorými z vás sme sa mali možnosť odvtedy vidieť i naživo, keď ste sa tu prevalili pred Silvestrom a na novembrovej návšteve hlavného predstaveného